"use of fire" — Słownik kolokacji angielskich

use of fire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie ognia
  1. fire rzeczownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The controlled use of fire began around 1.5 million years ago.

    Podobne kolokacje: