"use is documented" — Słownik kolokacji angielskich

use is documented kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie jest udokumentowane
  1. document czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Historical use of various 'Aloe' species by humans is well documented.

    Podobne kolokacje: