"use highlights" — Słownik kolokacji angielskich

use highlights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie podkreśla
  1. use rzeczownik + highlight czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Through the use of makeup, specifically highlighting and shading, the apparent shape of an actor's face can be changed.

    Podobne kolokacje: