"use colour" — Słownik kolokacji angielskich

use colour kolokacja
Popularniejsza odmiana: use colors
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie kolor
  1. use czasownik + color rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I used more color on the job today because of the bad light.

    Podobne kolokacje: