"unwelcome news" — Słownik kolokacji angielskich

unwelcome news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niemiłe wiadomości
  1. unwelcome przymiotnik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This was unwelcome news, indeed, that he might not be in the camp.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo