"untouched plate" — Słownik kolokacji angielskich

untouched plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nienaruszony talerz
  1. untouched przymiotnik + plate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He put down his plate untouched and moved to stand by the fire that chased the damp morning air out of the library.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo