"unspoilt beach" — Słownik kolokacji angielskich

unspoilt beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża zachowana w naturalnym stanie
  1. unspoilt przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This magnificent unspoilt beach is a 'must see' destination on your holiday.

    Podobne kolokacje: