"unseemly way" — Słownik kolokacji angielskich

unseemly way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niestosowna droga
  1. unseemly przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some have been known to address the problem in unseemly ways.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo