"unobtrusive way" — Słownik kolokacji angielskich

unobtrusive way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga nierzucająca się w oczy
  1. unobtrusive przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I think we shall have another look at it in an unobtrusive way.

    Podobne kolokacje: