"unlicensed use" — Słownik kolokacji angielskich

unlicensed use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez zezwolenia wykorzystanie
  1. unlicensed przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This band is open to unlicensed use because it has range issues due to absorption by oxygen molecules.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo