"university team" — Słownik kolokacji angielskich

university team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół uniwersytecki
  1. university rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 2009 he played during six nations championship with the university French team.

powered by  eTutor logo