BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"university administrator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): administrator uniwersytecki
  1. university rzeczownik + administrator rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now we have something the modern university administrator can deal with.

powered by  eTutor logo