PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"unilateral intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednostronna interwencja
  1. unilateral przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But when it comes to unilateral intervention, Hoffmann is skittish.