BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"unfortunate thing" — Słownik kolokacji angielskich

unfortunate thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz nieszczęśnika
  1. unfortunate przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We had something positive to work and build on, but the unfortunate thing was they came right back."

powered by  eTutor logo