"unforeseen way" — Słownik kolokacji angielskich

unforeseen way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieprzewidziana droga
  1. unforeseen przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And as data is exchanged, it can be used in unforeseen ways.

    Podobne kolokacje: