"undisclosed project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieujawniony projekt
  1. undisclosed przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Short said Friday that after the two agencies had worked as partners on an undisclosed project, they began talking six months ago about combining forces.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo