"unconscious way" — Słownik kolokacji angielskich

unconscious way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieprzytomna droga
  1. unconscious przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In some unconscious way he had dismissed his superior officer.

powered by  eTutor logo