"ugly image" — Słownik kolokacji angielskich

ugly image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brzydki obraz
  1. ugly przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With that ugly image still floating in his mind, he slid into a light and uneasy sleep.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo