"typować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "typować" po polsku

typować

czasownik
  1. tip ***   [TRANSITIVE]
    Do you want to tip the winner? (Czy chcesz wytypować zwycięzcę?)
    I hope I tipped the right answers. (Mam nadzieję, że wytypowałem poprawne odpowiedzi.)

powered by  eTutor logo