"typical image" — Słownik kolokacji angielskich

typical image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): typowy obraz
  1. typical przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although the typical image of the imperial Russian soldier shown him with a beard, they were not universally permitted until 1895.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo