"two-syllable word" — Słownik kolokacji angielskich

two-syllable word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo dwa-sylaba
  1. two-syllable przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They started chanting a two-syllable word to summarize this conclusion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo