"try to sleep" — Słownik kolokacji angielskich

try to sleep kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj spać
  1. try czasownik + sleep czasownik
    Zwykła kolokacja

    In the early hours of the morning, she gave up trying to sleep at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo