"truthful picture" — Słownik kolokacji angielskich

truthful picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczery obraz
  1. truthful przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The government says its figure gives the more truthful picture of the plan's condition.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo