PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"troubling picture" — Słownik kolokacji angielskich

troubling picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeszkadzając obrazowi
  1. troubling przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And several major news articles have been published recently that paint a troubling picture of how many married couples today are lucky if they end up "getting lucky."

    Podobne kolokacje: