"tropical garden" — Słownik kolokacji angielskich

tropical garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tropikalny ogród
  1. tropical przymiotnik + garden rzeczownik
    Silna kolokacja

    You could look through any part of the house to the other and see the tropical garden.

    Podobne kolokacje: