PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"treatment intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): traktowanie interwencja
  1. treatment rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The efficiency of treatment interventions for post traumatic disorder in children have not been researched upon extensively.