"travel news module" — Słownik kolokacji angielskich

travel news module kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości turystyczne moduł
  1. news rzeczownik + module rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the new year a traffic and travel news module will be launching, again with information based on a user's location preference.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo