"trapezoidal window" — Słownik kolokacji angielskich

trapezoidal window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trapezoidalne okno
  1. trapezoidal przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of the coordinate tiles around the trapezoidal window remained untried-potential paradises.

    Podobne kolokacje: