"transportation hub" — Słownik kolokacji angielskich

transportation hub kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piasta transportu
  1. transportation rzeczownik + hub rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Union Station was for many years an important transportation hub in the region.

powered by  eTutor logo