"transportation infrastructure" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): infrastruktura transportu
  1. transportation rzeczownik + infrastructure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We expect to play a critical role in the nation's transportation infrastructure for years to come."

powered by  eTutor logo