PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"transitory stage" — Słownik kolokacji angielskich

transitory stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejściowy etap
  1. transitory przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This evidence suggests that holding low-income jobs is largely a transitory stage for people with little work experience.

    Podobne kolokacje: