"tough thing" — Słownik kolokacji angielskich

tough thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieustępliwa rzecz
  1. tough przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was a great feeling for me, especially with the tough things this year that I've been going through.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo