"tongue of flame" — Słownik kolokacji angielskich

tongue of flame kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): język płomienia
  1. flame rzeczownik + tongue rzeczownik
    Silna kolokacja

    A long tongue of red flame winnowed out over the street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo