"told until" — Słownik kolokacji angielskich

told until kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell until
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedziany do czasu gdy
  1. tell czasownik + until przyimek
    Luźna kolokacja

    The family themselves, however, would not tell their own story until much later in life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo