"tiny tube" — Słownik kolokacji angielskich

tiny tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maleńka rura
  1. tiny przymiotnik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Agnes was like someone looking at a huge picture down a tiny little tube.

    Podobne kolokacje: