"tiny thing" — Słownik kolokacji angielskich

tiny thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maleńka rzecz
  1. tiny przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "You'd walk with him and he would show you tiny wonderful things," she said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo