"time reference" — Słownik kolokacji angielskich

time reference kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas odniesienie
  1. time rzeczownik + reference rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Contestants are isolated from the outside world, and have no access to any time references.

    Podobne kolokacje: