"time demand" — Słownik kolokacji angielskich

time demand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żądanie czasu
  1. time rzeczownik + demand rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, by this time demand for these languages had fallen greatly.

    Podobne kolokacje: