"time axis" — Słownik kolokacji angielskich

time axis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oś czasu
  1. time rzeczownik + axis rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The time axis will then point to the pole.

    Podobne kolokacje: