"time application" — Słownik kolokacji angielskich

time application kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas podanie
  1. time rzeczownik + application rzeczownik
    Luźna kolokacja

    First time applications also take much longer to process - usually 6 weeks.