"throw plates" — Słownik kolokacji angielskich

throw plates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talerze rzutu
  1. throw czasownik + plate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The girls threw glasses and plates at each other before the other housemates broke them up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo