"three-syllable word" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo trzy-sylaba
  1. three-syllable przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We assumed that his first three-syllable word would be our malamute's name, Icaro, but Evan called him Caro.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo