"threatened by" — Słownik kolokacji angielskich

threatened by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagrozić przez
  1. threaten czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Until now, the Government had not seemed threatened by the financial news services.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo