"thick plate" — Słownik kolokacji angielskich

thick plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gruby talerz
  1. thick przymiotnik + plate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Single pass welds can be made in thick plates with normal equipment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo