"theater season" — Słownik kolokacji angielskich

theater season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku sceny
  1. theater rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I still needed to be a part of this theater season.

powered by  eTutor logo