"temporary guardian" — Słownik kolokacji angielskich

temporary guardian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tymczasowy strażnik
  1. temporary przymiotnik + guardian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Texas judge agreed to stay the proceedings and a temporary guardian was appointed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo