"temperature recorded" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): temperatura nagrała
  1. record czasownik + temperature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some of the lowest natural temperatures ever recorded have been here.

powered by  eTutor logo