"tell inside" — Słownik kolokacji angielskich

tell inside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz do środka
  1. tell czasownik + inside przyimek
    Luźna kolokacja

    It was difficult to tell inside the hot, rank darkness.

    Podobne kolokacje: