"tell during" — Słownik kolokacji angielskich

tell during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić podczas
  1. tell czasownik + during przyimek
    Silna kolokacja

    Most often the stories were told during the winter months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo