"telephone receiver" — Słownik kolokacji angielskich

telephone receiver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słuchawka telefoniczna
  1. telephone rzeczownik + receiver rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His hand was resting on the telephone receiver when he stopped himself.

powered by  eTutor logo